Reklamacje i zwroty

1. Zgodnie z przepisami Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy w terminie do 10 dni od daty dostarczenia przesyłki i zwrócić towar w stanie niezmienionym na własny koszt do magazynu sprzedawcy:Stary Dwór 22A, 11-040 Dobre Miasto.

2. W przypadku uszkodzenia towaru dostarczanego przez firmę transportową należy w obecności kierowcy spisać protokół uszkodzeń, który będzie podstawą do reklamacji i wykonać dokumentację zdjęciową.sprawdź cenę w punkcie sprzedaży